Rejestracja uczestnikóWZAREJESTRUJ SIĘ

 

Stawiamy pytania o kompetencje żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy decydują się odejść do „cywila” oraz o znaczeniu dylematu safety vs. security w świetle obecnej sytuacji międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcimy szansom zawodowym żołnierzy jednostek specjalnych. Prezentacja programów aktywizacji zawodowej żołnierzy w dwóch wybranych krajach, byłaby wstępem do dyskusji, w tym odpowiedzi na pytania:

 • Czy zdejmując mundur można na rynku pracy zaoferować kwalifikacje inne, niż te podstawowe nabyte w toku służby? Jakie wyzwania stoją przed byłymi żołnierzami i funkcjonariuszami zatrudnianymi w firmach, jako eksperci w sprawach bezpieczeństwa?
 • Na ile są przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom przedsiębiorców w zakresie zarządzania kryzysowego, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, sabotażu ze strony wrogich państw?
 • Jak dylemat safety vs. security jest postrzegany przez pełnomocników ochrony infrastruktury krytycznej i szefów ds. bezpieczeństwa?

W konwersatorium wezmą czynni wojskowi, pełnomocnicy ds. ochrony infrastruktury krytycznej największych polskich przedsiębiorstw, z reguły też byli wojskowi lub funkcjonariusze, dyrektorzy wydziałów zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Łącznie mówimy o gronie ok. 70 osób, istotnych dla bezpieczeństwa państwa i gospodarki.

 

PROGRAM 15 maja, czwartek

10.30 – 11.00

Wizyta studyjna w Jednostce Wojskowej Komandosów (JWK)

Rejestracja uczestników w Biurze Przepustek , ul. Sobieskiego 35, Lubliniec.

11.00 – 11.05

Powitanie uczestników przez Płk. Wiesława Kukułę, dowódcę JWK oraz Sławomira Kosielińskiego, prezesa Fundacji Instytut Mikromakro. Plan dnia.

Personel JWK – doświadczenie / wiedza / umiejętności

ppłk Maciej Klisz, szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów

11.05 – 13.00

Zwiedzanie JWK ze pokazem, sprzętu strzeleckiego, środków łączności radiowej, spadochroniarni oraz wideostrzelnicy. Na wideostrzelnicy trening strzelecki.

13.00 – 13.30

Przemarsz do Zamku Lubliniec na obiad i obrady

13.30 – 14.30

Obiad

14.30 – 18.30

Konwersatorium.

Wprowadzenie do tematu Płk Wiesław Kukuła, dowódca JWK,  Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro” oraz Robert Ługowski, dyrektor sektora publicznego Atos. Mecenasem konwersatorium jest firma Atos.

Debata 1

Program rekonwersji

Jak są przygotowani do życia w biznesie żołnierze i funkcjonariusze, którzy odchodzą ze służby w wieku produkcyjnym? Państwo ma do zaproponowania program rekonwersji. Być może jest on dobry, w jakim jednak stopniu skuteczny? Czy zdejmując mundur można na rynku pracy zaoferować kwalifikacje inne, niż te podstawowe nabyte w toku służby? 

Polski program rekonwersji, Ministerstwo Obrony Narodowej

 • Aneta Kamińska, kierownik zespołu ds.polityki rekonwersji, Departament Spraw Socjalnych MON
 • Daniel Grzelak, dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej MON

Czy zagraniczne doświadczenia mogą być przydatne w Polsce

prosimy o komentarz:

 • kpt Ronald Farkas, Air Force Programs Officer, Biuro Współpracy Wojskowej, Ambasada USA w Warszawie
 • Alain Caulet, b. oficer Francuskiej Żandarmerii Narodowej, obecnie doradca zarządu ENEA Wytwarzanie S.A.
 • kpt rez. Jörn Becker, były oficer Bundeswehry, Global Head of Civil & National Security ATOS

Rekonwersja w oczach komandosów.

 • ppłk Maciej Klisz, szef sztabu Jednostki Wojskowej Komandosów  
 • mjr rez. Zbigniew Mazurkiewicz, prezes zarządu SALUS Taktyka i Technika dla Bezpieczeństwa, b. oficer Jednostki Wojskowej GROM

komentarz: gen. broni dr Lech Konopka, Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 • moderatorzy: Piotr Rutkowski – Instytut Mikromakro oraz Jarosław Rybak – Creatio PR.
 • komentator: Robert Ługowski, dyrektor sektora publicznego Atos

Debata 2

Dylemat safety versus security

 • Jakie wyzwania stoją przed oficerami zatrudnianymi w firmach, jako eksperci w sprawach bezpieczeństwa?

 • Na ile są przygotowani do sprostania nowym wyzwaniom przedsiębiorców w zakresie zarządzania kryzysowego, terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, sabotażu ze strony wrogich państw?

 • Czy zaostrzenie sytuacji międzynarodowej, którą prowokuje kryzys na Ukrainie czegoś nauczy zarządy firm, które są zobowiązane do wypełniania powinności wobec bezpieczeństwa i obronności państwa?

Wprowadzenie i moderacja: Sebastian Michalkiewicz, dyrektor Biura Ochrony P.P. Porty Lotnicze oraz kanclerz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

20.00 – 23.00

Wieczorne dyskusje. Ognisko i grill. Zaprasza Fundacja Instytut Mikromakro oraz Atos.  

16 maja, piątek

9.00 – 11.00

Szkolenie z medycyny pola walki. O swojej służbie i zadaniach opowiedzą oraz przeprowadzą demonstrację operatorzy i paramedycy JWK – Wir i Sikor, jedyni żołnierzy WP, którzy przeszli 18. miesięczny kurs Special Operations Combat Medic w USA, uczestnicy misji w Bośni, Iraku i Afganistanie: http://creatiopr.pl/tak-szkola-sie-medycy-amerykanskich-sil-specjalnych/

12.00 – 15.00

Uroczysty apel JWK. Święto Jednostki.

 

ZASADY UDZIAŁU

 1. Sugerujemy zostawić samochody na parkingu Zamku Lubliniec. Stamtąd jest 10 minut pieszo do JWK.
 2. Uczestnicy muszą zdeponować sprzęt elektroniczny (w tym laptopy, etc. etc.) przed wejściem na teren Jednostki Wojskowej Komandosów.
 3. Komórki można mieć z sobą, ale nie wolno używać ich jako aparatów fotograficznych i kamer wideo.
 4. Nawet na terenie Zamku Lubliniec nie wolno fotografować twarzy żołnierzy JWK.
 5. Identyfikatory konwersatorium pełnią funkcję przepustek, ale wymagane jest okazanie dowodu osobistego na wartowni.
 6. Prosimy o decyzję zawczasu o chęci udziału w szkoleniu medycznym.
 7. Sugerujemy, by pierwszego dnia naszego spotkania być ubranym swobodnie, natomiast drugiego dnia podczas Święta Jednostki namawiamy na strój bardziej formalny.
 8. Wymagana rejestracja via http://www.2014.5zywiolow.pl/rejestracja/
 9. Informacja o noclegach na Zamku Lubliniec: http://www.2014.5zywiolow.pl/?p=3210

 

Lubliniec na mapie

 

Hotel Zamek Lubliniec