Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Konwersatorium 14 kwietnia 2014 r.

Skąd czerpać informacje na potrzeby zarządzania kryzysowego? Jakimi zasobami dysponują poszczególne instytucje i służby? Jak integrować pochodzące z nich dane?

Skuteczność reagowania kryzysowego zależy w dużej mierze od sprawności wymiany informacji między uczestnikami akcji i organami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe. Jakimi zasobami informacji przydatnych w działaniach antykryzysowych dysponuje obecnie administracja publiczna, poszczególne instytucje państwowe i służby reagowania kryzysowego? Na jakich zasadach można mieć do nich dostęp i możliwości ich przetwarzania na własne potrzeby? Czy są możliwości integracji informacji pozyskanych z różnych źródeł i jak można ją przeprowadzić szybko i skutecznie.

W trakcie konwersatorium zaprezentowaliśmy zbiory informacji będące w posiadaniu instytucji publicznych przydatnych w zarządzaniu kryzysowym. Omówiliśmy zasady korzystania z nich i możliwości dostępu. Dyskutowaliśmy jakie są możliwości dzielenia się tymi informacjami i ich integracji na potrzeby reagowania kryzysowego. Użytkownicy i odbiorcy tych informacji mogli przedstawić swoje oczekiwania i potrzeby pod adresem tych zasobów i administrujących nimi instytucji.

 

PROGRAM
 Warszawa, Rezydencja Belweder Klonowa, ul. Flory 2

9.00   – 9.45 Rejestracja uczestników; poranna   kawa i herbata.
9.45   – 9.50 Wprowadzenie do tematu   konwersatorium. Andrzej Gontarz, Instytut Mikromakro  
9.50   – 11.30

 

Przetwarzanie danych osobowych z publicznych i prywatnych zasobów informacyjnych na potrzeby zarządzania kryzysowego

materiał uzupełniający  ochrona danych w chmurze

dr Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Potencjał informacyjny systemu zarządzania kryzysowego – część I. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych instytucji, projektów i rozwiązań.

Piotr Woźniak – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (projekt ISOK)  
Marek Szulc – Główny Urząd Geodezji i Kartografii (UMM – Uniwersalny Moduł Mapowy);
prof. Andrzej Tiukało – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (ISOK IMGW-PIB)

Komentarz technologiczny

Tomasz Murtaś - NEO PROJEKT

Arkadiusz Zagrodnik – Comarch (Przykłady narzędzi wspomagających analize danych)

Pytania i dyskusja.

Moderator: Andrzej Gontarz –   Instytut Mikromakro

11.30   – 11.50 Przerwa kawowa
11.50   – 13.20 - Potencjał informacyjny systemu   zarządzania kryzysowego – część II. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych. Prezentacja poszczególnych instytucji, projektów i rozwiązań. 

Roman Smółka – Państwowy Instytut Geologiczny;
dr Przemysław Ligenza – Urząd Dozoru Technicznego UDT cyfryzacja
Waldemar Markiewicz – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie GIS WILANOW  tekst
Jakub Ryzenko – Centrum Informacji Kryzysowej przy Centrum Badań Kosmicznych CIK

Komentarz technologiczny

Andrzej Frydecki – SAP

Artur Łaszcz – ATOS

Prezentacja systemu powiadamiania i komunikacji dla celów reagowania kryzysowego.

Marcin Burda - Blueservices

Pytania i dyskusja.

Moderator: Piotr Rutkowski –   Instytut Mikromakro

13.20   – 13.40 Przerwa kawowa
13.40   – 15.10 Potencjał informacyjny systemu   zarządzania kryzysowego – część III. Możliwości   i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych.   Prezentacja poszczególnych instytucji, projektów i rozwiązań.

dr Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska dane IOŚ w zarządzaniu kryzysowym
Agnieszka Nowakowska – Główny Urząd Statystyczny ( Portal Geostatystyczny)
Robert Pośnik – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (LPIS)
płk Ireneusz Zygmunt, płk Marek Gładysz – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Potencjał informacyjny systemu zarządzania kryzysowego SZ RP

Komentarz technologiczny

Adam Bartos – SAS Institute (Zasoby informacyjne inaczej)

Pytania i dyskusja.

Moderator: Sławomir Kosieliński –   Instytut Mikromakro 

15.10   – 15.15

Podsumowanie i zakończenie   konwersatorium

Sławomir Kosieliński – Instytut   Mikromakro    

15.15   – 16.00 Obiad