FlyEye Statek powietrzny jest tylko elementem większej całości. Dziś liczą się przede wszystkim  możliwości i praktyczne wykorzystanie BSL, czyli planowanie i kierowanie misją, urządzenia obserwacji, transmisji danych, technologie ich analizy i logistyka. Wszystkie te elementy powstają i mogą być dalej rozwijane w kraju siłami naszych instytucji naukowych oraz przedsiębiorców. Dzięki Państwa udziale w konwersatorium będziemy mogli przygotować wnioski i rekomendacje, uwypuklające znaczenie systemów bezzałogowych na mapie gospodarczej Polski.

Swoją oceną znaczenia tych technologii dla polskiej nauki, gospodarki oraz obronności podzielili się m.  in. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,  przedstawiciele WAT i Instytutu Lotnictwa. Natomiast gen. broni Lech Konopka, dyrektor Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego wespół z naszą Fundacją, przedstawi założenia czerwcowej Parady Robotów. – pokazu dynamicznego BSL w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz maszyn lądowych na krakowskim Rynku Głównym.

Spotykanie miało miejsce 20 marca od godz. 10 do 13 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (pl. Żelaznej Bramy 10, siedziba Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego).

Oto program konwersatorium wraz z prezentacjami:

 

PAŁAC LUBOMIRSKICH (SIEDZIBA SEA), SALA ANGIELSKA, 20 MARCA 2014 R.
9.15 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji. Poranna kawa i herbata. Pokaz systemów bezzałogowych.

FlyEye

 

MSPO Co widzi FlyEye symulator

 

10.00 – 10.10 Wprowadzenie do tematu. Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”
10.10 – 10.20 Wystąpienie Stanisława Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego: tezy Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych (Bezzałogowców)

10.20 – 10.30 Wsparcie innowacyjnych sektorów gospodarki w polityce rządu. Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

 

10.30 – 10.50 - Dyplomatyka i… drony. Bezzałogowce jako narzędzie współczesnej polityki i niezbędny element działań militarnych i pozamilitarnych. dr Błażej Sajduk, politolog, Uniwersytet Jagielloński, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie

pdf_icon

10.50 – 11.00 Kompetencje polskiej nauki w zakresie systemów bezzałogowych. płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski, profesor nadzw. WAT, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki WAT

Prezentacja płk. Piotra Kaniewskiego

11.00 – 11.10 Kompetencje polskiej gospodarki w zakresie systemów bezzałogowych dr inż. Wojciech Komorniczak, dyrektor ds. Rozwoju Naukowego i Nowych Technologii WB Electronics

Wojciech Komorniczak

11.10 – 11.30 Jak zhakować drona, czyli cyberobrona robotów. Jan Jakub Szczyrek – Dyrektor MindMade Sp. z o.o.

Jan Jakub Szczyrek

11.30 – 11.45 Przerwa. Pokaz systemów bezzałogowych.
11.45 – 12.15 Dlaczego warto rozwijać systemy bezzałogowe w Polsce? Z dr. hab. inż., prof. nadzw. Witoldem Wiśniowskim, dyrektorem Instytutu Lotnictwa oraz Piotrem Wojciechowskim, prezesem zarządu WB Electronics, rozmawia Sławomir Kosieliński.

 

12.15 – 12.45 Dyskusja o potencjale polskiej nauki i gospodarki w zakresie systemów bezzałogowych. Propozycje wniosków i rekomendacji. Głos zabrali Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Electronics, dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa, gen. dyw. pil. dypl. dr Leszek Cwojdziński, gen. broni Waldemar Skrzypczak, gen. broni dr Lech Konopka, BBN. Dyskusję prowadził Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro.
12.45 – 13.00 Podsumowanie konwersatorium. Komentarze.