Debata „Drony czy bomby. Czy jesteśmy gotowi na wojnę robotów?” w Stowarzyszeniu Euro-Atlantyckim w Warszawie

Paneliści

12 lutego 2014 r. Pałac Lubomirskich Dyskusja o robotyzacji współczesnego pola walki i reagowania kryzysowego. Debatę poprowadził Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”. Swój punkt widzenia przedstawili: Adam Bartosiewicz, wiceprezes Zarządu WB Electronics generał dywizji pil. dypl. dr Leszek Cwojdziński, szef Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych MON; Jakub Ryzenko, dyrektor Centrum Informacji Kryzysowej przy Centrum Badań Kosmicznych; dr Błażej Sajduk, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.
IV Ogólnopolski Kongres Analityków Informacji

800px-Plac_Zamkowy_s

26-27 lutego 2014 r.Zamek Królewski w Warszawie Organizatorami były Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Instytut Analizy Informacji Collegium Civitas. Fundacja była partnerem kongresu, traktując to spotkanie jako część programu „Pięciu żywiołów”.
Dlaczego systemy bezzałogowe są wizytówką polskiej nauki i gospodarki?Konwersatorium o kompetencjach polskiego przemysłu i nauki w zakresie budowy systemów bezzałogowych

Prelegenci konwersatorium 20 marca

 

20 marca 2014 r. (czwartek) WarszawaPałac Lubomirskich, godz. 10 – 13 Czy polski przemysł i ośrodki badawczo-naukowe są gotowe na opracowanie oraz produkcję innowacyjnych i konkurencyjnych systemów bezzałogowych? Czy warto rozwijać tego typu kompetencje w naszej gospodarce? Kto tak naprawdę zna się na tym? Swój pogląd przedstawili

  • prof. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Dariusz Bogdan, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki
  • dr Błażej Sajduk, politolog, Uniwersytet Jagielloński, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie
  • płk dr hab. inż. Piotr Kaniewski, profesor nadzw. WAT, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki WAT
  • dr inż. Wojciech Komorniczak, dyrektor ds. Rozwoju Naukowego i Nowych Technologii WB Electronics
  • Jan Jakub Szczyrek – Dyrektor MindMade Sp. z o.o.
  • dr. hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski, dyrektore Instytutu Lotnictwa
  • Piotr Wojciechowski, prezes zarządu WB Electronics

Konwersatorium poprowadził Sławomir Kosieliński, prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”.

 

DOSTĘP – WYMIANA – INTEGRACJA

Wykorzystanie różnych źródeł informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Konwersatorium o integracji informacji w zarządzaniu kryzysowym i działaniach ratowniczych, w tym o wsparciu przez wojsko i straż pożarną Jednostek Samorządu Terytorialnego  w akcjach ratowniczych i odbudowie po katastrofach naturalnych z wykorzystaniem  informacji geodezyjnych, kartograficznych,  meteorologicznych, geologicznych oraz z  innych dostępnych rejestrów.

Debata

14 kwietnia 2014 r., Warszawa.Zespół Rezydencji Belweder Klonowa, ul. Flory 2

W gestii licznych instytucji publicznych w naszym kraju znajduje się już wiele różnorodnych zasobów informacji przydatnych do celów zarzadzania kryzysowego. Teraz pora na ich większą integrację – sprawniejszą wymianę danych między nimi i szersze udostępnienie możliwości ich przetwarzania na potrzeby zainteresowanych użytkowników. Mogą być nimi zarówno przedstawiciele administracji publicznej jak i służb ratowniczych czy porządkowych oraz wojska. Takie wnioski nasuwają się po zorganizowanym przez nas konwersatorium „Dostęp – wymiana – integracja”.

Udział wzięli m.in.:

płk Marek Gładysz – szef Zarządu Łączności i Informatyki, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

dr Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska

dr Przemysław Ligenza – wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego

Agnieszka Nowakowska – Naczelnik Wydziału Informacji Geoprzestrzennej, Główny Urząd Statystyczny

Robert Pośnik – dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Jakub Ryzenko - Centrum Informacji Kryzysowej przy Centrum Badań Kosmicznych  

Marek Szulc – kierownik projektu Geoportal 2, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

dr Wojciech Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Woźniak – kierownik projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami – ISOK, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

 

Konwersatorium „Świat po wojnie”. Wojska Specjalne, ale również inne rodzaje Sił Zbrojnych, policji i służb specjalnych, szkolą wszechstronnie wyselekcjonowanych specjalistów, którzy powinni stanowić powinni należeć do elity na rynku pracy po zakończeniu służby. Czy program rekonwersji kadr WP odpowiada ich aspiracjom?Zamek Lubliniec 15/16 maja 2014,Zamek Lubliniec Prezentacja doświadczeń WS i pełnomocników ochrony IK. Wizyta w Jednostce Wojskowej Komandosów. Święto Jednostki Wojskowej Komandosów.
Raport „Roboty w przestrzeni publicznej ” Czerwiec/Lipiec 2014 Dylematy dalszego rozwoju autonomii robotów przy braku stosownych aktów prawnych oraz przy kulturowych i społecznych uprzedzeniach wobec techniki. Propozycje zmian w prawie oraz działań na rzecz popularyzacji robotyki w różnych sferach (czerwiec/lipiec 2014)..
Konferencja podsumowująca program „Pięć żywiołów” poświęcona debacie na temat adekwatnego do aktualnych potrzeb i możliwości technicznych kształtu systemu integracji danych dla służb reagowania kryzysowego. Jej współorganizatorem jest Miasto Kraków.1244617476tramwaj_wjezdzajacy_do_hali_f[1] 16 – 17 czerwca 2014 KrakówMuzeum Inżynierii Miejskiej Debaty, prezentacje w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Zajmiemy się kształtem systemu integracji danych dla służb reagowania kryzysowego. Rozważymy stan bezpieczeństwa kluczowych systemów sterowanych przez inteligentne algorytmy. Zaprezentujemy dobre praktyki w zakresie stosowania systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. Przedstawimy również kompetencje polskich firm w zakresie zobrazowań satelitarnych i obserwacji Ziemi.Konferencja w hali tramwajowej
Parada Robotów w Krakowie

17 – 18 czerwca 2014 r. Na Paradę Robotów w Krakowie złożą się pokaz Bezzałogowych Statków Latających tzw. dronów po południu 17 czerwca 2014 (wtorek, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) oraz pokaz w zachodniej części krakowskiego rynku pojazdów lądowych 18 czerwca 2014 r. (środa). Zobaczymy spacer robotów bojowych, pirotechnicznych, transportowych, medycznych i społecznych. Będę to konstrukcje firm profesjonalnych, sprawdzone w boju, ale również konstrukcje studenckie, którym marzy się eksploracja kosmosu. To emanacja możliwości systemów inteligentnych, pokaz ich możliwości technicznych oraz… świetna zabawa, promocja robotyki i teleinformatyki.Miejsce Parady Robotów
Podsumowanie rocznej edycji programu; raport z rekomendacjami o wykorzystaniu systemów zintegrowanych i fuzji informacji Październik 2014  
Inauguracja kolejnej edycji programu „5 żywiołów” na rok 2015. Listopad 2014