Poczuwamy sobie za honor, że od lat możemy animować pokazy i ćwiczenia z zarządzania kryzysowego oraz im towarzyszyć. Pierwsze miały miejsce w 2009 r. Wówczas odbyły się pokazy współdziałania służb zarządzania kryzysowego na Zatoce Gdańskiej. Była to pozorowana akcja odbijania statku Urzędu Morskiego „Zodiak” z rąk przestępców o skłonnościach terrorystycznych. W akcji wzięli udział funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Pomorskiej, śmigłowiec Marynarki Wojennej ANAKONDA i śmigłowiec MOSG, jednostki SAR i WOPR, ratownictwo medyczne Sopotu i Gdańska.

Konferencja Wolność i Bezpieczeństwo 2009 Sopot_WIB_014 Konferencja Wolność i Bezpieczeństwo 2009

W 2010 r. umożliwiliśmy pokaz odbijania z rąk terrorystów okrętu desantowy ORP „Poznań” zacumowanego naprzeciwko Wałów Chrobrego w Szczecinie siłami Specjalnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji Zachodniopomorskiej.

Statek strażacki gasi pożar na ORP Poznań w porcie szczecińskim Akcja antyterrorystyczna w porcie szczecińskim

Natomiast w 2011 r. zainicjowaliśmy trening współdziałania służb zarządzania kryzysowego podczas ewakuacji hali Ergo Arena w Gdańsku z udziałem studentów i oficerów Akademii Marynarki Wojennej, służb zarządzania kryzysowego Wojewody Pomorskiego, Prezydentów Gdańska i Sopotu oraz przy wsparciu śmigłowca MW RP i LPR.

Strażacy w akcji po wybuchu w Ergo Arenie Młodzież gdańskich szkół ponadgimnazjalnych szykuje się do ewakuacji z Ergo Arena Sztab kryzysowy debatuje nad ewakuacją Ergo Areny

Rok później we Wrocławiu przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony infrastruktury krytycznej przed cyberatakiem – Cyber EXE 2012, z udziałem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Komendy Głównej Policji, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej, PSE-Operator, GAZ-SYSTEM S.A., RWE Polska i Orange Polska przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

Cyber EXE Polska 2012

W 2013 r. nasza konferencja współtowarzyszyła pokazowi działania systemu Proteus, wspólnego dzieła konsorcjum wiodących ośrodków naukowych w Polsce, którym przewodniczył Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (PIAP), dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Byliśmy świadkiem zainscenizowanej akcji ratowniczej na Stadionie Narodowym w Warszawie po ataku terrorystycznym i wypadku cysterny z chlorem, w której interweniowały policja i straż pożarna. Do działania zostały skierowane Mały robot mobilny (MRM), Robot mobilny interwencyjny (RMI), Robot mobilny o zwiększonej funkcjonalności (RMF), mobilne centrum dowodzenia (MCD), mobilne centrum operatorów robotów (MCOR), samolot bezzałogowy.

Po aresztowaniu terrorystów przez policję, MRM dokonał oględzin cysterny i pobrał próbki, dzięki wyposażaniu w podbierak próbek cieczy, czujnik chemiczny oraz kamerę. Zarazem RMF wyposażony w czujnik Fido (detektor zagrożeń chemicznych) i promieniowania sprawdził dwa podejrzane pakunki. Jeden należało zdetonować na miejscu. Zajął się tym RMI – podjął chwytakiem pakunek i zawiózł go do beczki pirotechnicznej. Pokaz zorganizował PIAP wespół ze swoimi konsorcjantami.  

Pokaz możliwości robotów projektu Proteus na Stadionie Narodowym Strażacy stawiają kurtynę wodną Akcja na Stadionie Narodowym

Wydawałoby się, że warto byłoby kontynuować pokazy i ćwiczenia w zakresie ochrony ludności i reagowania kryzysowego. Ale tym razem wolimy Państwa zachęcić do wsparcia Parady Robotów w Krakowie.

Miejsce Parady Robotów