Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  ORGANIZATOR
Instytut Mikromakro Fundacja „Instytut Mikromakro”Znaczące miejsce w pracy Fundacji zajmuje kwestia jak zrównoważyć fundamentalne prawo do wolności z naszym poczuciem bezpieczeństwa. W związku z tym w ub. roku podjęliśmy publiczną debatę o relacjach człowiek – maszyna – bezpieczeństwo, W rezultacie powstał raport „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo. Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” dostępny publicznie na stronie www.5zywiolow.pl/raport/.

Zajmujemy się też badaniem potrzeb informacyjnych różnych grup zawodowych i społecznych oraz sposobami ich zaspakajania, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miast. Prowadzimy program badawczy „Indeks Mikromakro – indeks inteligentnych miast”. Czy miejskie zasoby informacyjne i techniki przetwarzania informacji są właściwie wykorzystywane? Jak inteligentne technologie poprawiają jakość zarządzania i świadczenia usług publicznych? Czy lepszy dostęp do informacji wpłynie na jakość życia w mieście?

To pokłosie naszego udziału w Narodowym Programie Badawczym Foresight Polska 2020, w projekcie „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” oraz pracach nad zdiagnozowaniem potencjału Gdańska w zakresie inteligentnego miasta (2012 r.). „Programmamus futura” – oto nasze hasło.

Swoją wiedzą z tych dziedzin dzielimy się ze studentami w ramach pracy Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Uprawiamy publicystykę o społecznej akceptacji teleinformatyki na łamach tygodników Computerworld, Polityka oraz dziennika Rzeczpospolita.

 

 

WSPÓŁORGANIZATOR

Collegium Civitas Collegium Civitas. To niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie powstała w 1997 roku. Misją uczelni jest oferowanie studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie, umożliwianie młodym ludziom zdobywania praktycznych umiejętności, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. W jego ramach działają Ośrodek Badań nad Przyszłością oraz Centrum Badań nad Terroryzmem.
  PATRONAT HONOROWY
Miasto Kraków Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Logo BBN  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej
GIODO  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wojciech Wiewiórowski
  PATRONI INSTYTUCJONALNI
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie Muzeum Inżynierii Miejskiej, założone przez Gminę Miasta Kraków w 1998 roku, gromadzi obiekty ilustrujące rozwój komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki z obszaru historii techniki.    Muzeum realizuje podstawowe statutowe cele:    gromadzi, opracowuje, dokumentuje i upowszechnia obiekty z zakresu historii techniki, technologii, przemysłu  i inżynierii miejskiej. Zbiory muzealne obejmują przedmioty ilustrujące wspomniane dziedziny wytwórczości człowieka, koncentrując się przede wszystkim na zachowaniu polskiego dziedzictwa technicznego.    Ekspozycje Muzeum prezentowane są w budynkach najstarszej krakowskiej zajezdni tramwaju konnego i elektrycznego.
LOGO Szkoły Aspirantów PSP Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenie dla jednostek organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne.
Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie Misją Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego (SEA) jest udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez inicjowanie publicznej dyskusji oraz rozwijanie dialogu z instytucjami odpowiedzialnymi za umacnianie więzów euro-atlantyckich, bezpieczeństwo, obronność i politykę zagraniczną Polski.
 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która od 2000 roku wspiera przedsiębiorców. Celem działania PARP jest rozwój małych i średnich firm w Polsce – powstawanie nowych podmiotów, podnoszenie kwalifikacji i wzrost potencjału, wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w oparciu
o innowacyjność i nowoczesne technologie, kształtowanie przyjaznego otoczenia biznesowego, tworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizując działania wspierające przedsiębiorców,
instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie, PARP korzysta ze środków budżetu państwa oraz funduszy europejskich. Zarówno w okresie przedakcesyjnym, jak i po wejściu przez Polskę do Unii Europejskiej, PARP oferowała przedsiębiorcom wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze. W latach 2007-2015 Agencja jest odpowiedzialna za realizację działań
w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej oraz aktywnie uczestniczy w opracowaniu założeń programów pomocowych w perspektywie finansowej 2014-2020. www.parp.gov.pl

   
  PARTNERZY
   
arrow1

Arrow ECS

Arrow ECS jest firmą typu VAD (Value Added Distributor), która kieruje swoją ofertę do firm typu VAR (Value Added Reseller) i integratorów. Proponujemy szeroką ofertę firm Oracle (baz danych, midleware, serwery RISC, x64 i storage) oraz IBM oprogramowanie, serwery i storage IBM, systemy storage firm EMC, NetApp, oprogramowanie z zakresu wysokiej dostępności i bezpieczeństwa Symantec, oprogramowanie wirtualizacyjne i zdalnego dostępu VMware, Citrix, Cortado, IGEL i Wyse oraz systemy bezpieczeństwa firm RSA ( The Security Division of EMC), McAfee, Symantec i Microsoft.

Firma Arrow ECS to wyspecjalizowany dystrybutor produktów informatycznych oferujący rozwiązania i usługi klasy korporacyjnej z zakresu przechowywania danych, bezpieczeństwa sieci oraz infrastruktury programowej.

Dzięki ścisłej współpracy z czołowymi producentami światowymi mamy możliwość oferowania innowacyjnych rozwiązań wzbogaconych o imponujący zakres usług eksperckich oraz szkoleń informatycznych. Spośród wielu dowodów uznania naszej pracy można wyróżnić fakt, iż nasza firma zależna Arrow ECS Services jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym Citrix, EC-Council, NetApp, Symantec, Trend Micro i VMware. Dostarcza licencjonowane przez tych producentów szkolenia spełniające najwyższe standardy. Jest także partnerem edukacyjnym EMC, IBM i Oracle. W Arrow ECS Services zlokalizowane jest Oracle HUB (ISV Migration Center i Partner Academy), służące swoją pomocą partnerom Oracle.

Arrow ECS zapewnia naszym Partnerom handlowym pełną gamę usług w całym cyklu ich działań – od wstępnych konsultacji, poprzez planowanie, projektowanie, czynności techniczne, aż po wdrożenie i opiekę posprzedażową. Nasz zespół konsultantów technicznych to gwarancja spokoju dla klientów – oferuje on doradztwo i pomoc techniczną, zapewniając, iż nasze rozwiązania spełnią oczekiwania odbiorców.

Nasza oferta obejmuje wiele czołowych pakietów rozwiązań, dzięki czemu możemy w całościowy sposób zaprezentować rozwiązania pamięci masowych, zabezpieczeń infrastruktury IT oraz oprogramowania w złożonym, wieloskładnikowym środowisku. W rezultacie nasi Partnerzy mają możliwość edukowania i inspirowania swoich kluczowych klientów, co przekłada się na wzrost sprzedaży oferowanych przez Arrow ECS rozwiązań.

Zespół wyceny i konfiguracji pracujący według warunków czterogodzinnego zobowiązania do reakcji – jedynego takiego zobowiązania na rynku – zapewnia naszym Partnerom możliwie najszybszą i najbardziej precyzyjną obsługę. Partnerskie stosunki są jeszcze wzmacniane przez dodatkowe korzyści generowane poprzez wsparcie marketingowe – ofertę szerokiej gamy materiałów

Więcej o grupie Arrow ECS w j. angielskim: http://www.arrowecs.eu/

 Atos  

Atos

Atos jest międzynarodową firmą zajmującą się usługami informatycznymi, której przychód w roku 2013 wyniósł 8.6 miliarda euro, zatrudniająca ponad 76 000 pracowników w 52 krajach. W Polsce firma istnieje od 2000 roku i zatrudnia ponad 2500 osób. Posiada biura w czterech lokalizacjach: w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu i Gdańsku.

Atos obsługuje klientów na całym świecie, świadcząc usługi oparte na zaawansowanych technologiach, w tym usługi transakcyjne, konsultingowe, technologiczne i integracji systemów, a także usługi zarządzane. Dzięki głębokiej wiedzy technologicznej i znajomości branży, Atos współpracuje z klientami z wielu sektorów takich jak: produkcja, handel detaliczny i usługi, sektor publiczny, ochrona zdrowia i transport, usługi finansowe, telekomunikacja, media i technologia, energetyka i usługi komunalne.

Atos koncentruje się na dostarczaniu przedsiębiorstwom rozwiązań technologicznych, które stymulują postęp i ułatwiają im kształtowanie własnej przeszłości. Jest ogólnoświatowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Prowadzi działalność pod marką Atos, Atos Consulting & Technology Services, Worldline oraz Atos Worldgrid. Jest notowany na giełdzie NYSE Euronext Paris.

 BS9

 

BS9

Konsorcjum BS 9 stanowi odpowiedź czołowych polskich przedsiębiorstw i ośrodków naukowo – badawczych na zapotrzebowanie polskich sił zbrojnych, w zakresie pozyskania nowoczesnych systemów bezzałogowych ogłoszonych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2013-2018.

Zostało powołane do życia z inicjatywy firmy WB Electronics w sierpniu 2013 wspólnie z Instytutem Lotnictwa w Warszawie, firmami Flytronic Sp. z o.o. i AM Technologies, Śląskim Centrum Naukowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o., Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi, Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi oraz Wojskową Akademią Techniczną.

Firmy oraz ośrodki naukowe tworzące Konsorcjum należą do krajowych i światowych potentatów w zakresie nowoczesnych cyfrowych systemów komunikacyjnych, systemów elektronicznych, miniaturowej technologii SAR, konstrukcji lotniczych, oraz konstrukcji kompozytowych. Reprezentują tym samym wszystkie dziedziny techniki niezbędne do skutecznego wdrożenia innowacyjnej rodziny bezzałogowych systemów powietrznych. Posiadają także pełne wyposażenie laboratoryjne, testowe i produkcyjne niezbędne do wytwarzania BSP różnych klas.

Celem konsorcjum jest dostarczenie polskim siłom zbrojnym oraz służbom mundurowym najbardziej innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań w zakresie systemów bezzałogowych.

W skład konsorcjum weszły podmioty realizujące kluczowe zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa, reprezentujące sektor cywilny, wojskowy, prywatny i instytucje naukowe.

 bteletrnics

BT Electronics

Jesteśmy całkowicie polską firmą, zatrudniamy polskich specjalistów, płacimy podatki w naszym kraju. Oferujemy własne produkty i rozwiązania z możliwością ich dostosowania do potrzeb każdego klienta.

Działamy na rynku polskim od 1995. roku. Początkowo jako oddział firmy zewnętrznej, później zarejestrowana jako samodzielna spółka. W swoim portfolio mamy wiele ciekawych  rozwiązań, takich jak System Inteligentnego Zarządzania Budynkiem, Automatyczna Recepcja, system wsparcia portiera, jednak z czasem naszym podstawowym produktem stał się System Automatycznej Identyfikacji Kluczy SAIK.

Firma bt electronics to zespół najwyższej klasy specjalistów z dziedziny elektroniki, mechaniki precyzyjnej, telekomunikacji i informatyki, tworzących z pasją i chętnie podejmujących nowe wyzwania. Uwagę naszą skupiamy przede wszystkim na odbiorcach, których potrzeby wymagają indywidualnego, niestandardowego podejścia do przedstawianego zagadnienia. Wszystkie nasze produkty staramy się dostosowywać do specyficznych warunków panujących w danym przedsiębiorstwie. 

Pragniemy dostarczać wymagającym Klientom takie rozwiązania, które pomogą budować rozwój ich instytucji w sposób bezpieczny i innowacyjny. Bierzemy pełną odpowiedzialność za każdy, nawet najmniejszy element dostarczanych przez nas produktów. Wierzymy, że nasz entuzjazm i kwalifikacje pozwolą na postrzeganie nas jako odpowiedzialnych partnerów dostarczających narzędzia służące do zwiększenia bezpieczeństwa u naszych Klientów.

Jakość – rozwiązania dla najbardziej wymagających.
Solidność – produkty na lata.
Wydajność – więcej – mniejszym kosztem.
Innowacyjność – rozwiązania jutra – dziś.
Terminowość – bo liczy się czas.

Naszym kluczowym produktem jest System Automatycznej Identyfikacji Kluczy SAIK. Z jednej strony oferujący nowoczesny sposób podejścia do zarządzania obiegiem kluczy (i nie tylko) w przedsiębiorstwie, z drugiej strony zapewniający pełną kontrolę nad dostępem do pomieszczeń służbowych i dokumentów lub innych wartościowych przedmiotów złożonych w specjalizowanych  depozytorach . Zastosowanie systemu SAIK pozwala na pełną identyfikację i kontrolę kluczy/depozytów oraz pracowników, analizę zgromadzonych danych oraz natychmiastową reakcję na wykryte przez system sytuacje zagrożenia.

Najnowszym produktem bt electronics, jest System Inteligentnego Zarządzania Budynkiem – Homatic. Zainstalowanie Systemu pozwala na zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu, poprzez ograniczenie zużycia energii elektrycznej, ogrzewania, kosztów związanych z obsługą i usterkami. Po zainstalowaniu w obiekcie będzie funkcjonować kontrola dostępu do pomieszczeń gości oraz obsługi, co pozwoli m.in. na wyeliminowanie kradzieży, usprawnienie pracy działu housekeepingu oraz recepcji. System jednocześnie ma wbudowaną rejestrację czasu pracy (RCP) co pozwoli efektywnie zaplanować i rozliczyć z zadań obsługę (np. czas pracy sprzątaczki w poszczególnych pokojach i innych pracowników). Dodatkowo w przystępny sposób generuje raporty które można wykorzystać w bieżącej analizie oraz w planowaniu (np. zakupy środków czystości oraz materiałów eksploatacyjnych). Posiada o wiele więcej funkcjonalności, oraz możliwość dostosowania zarówno do małych jak i dużych hoteli 

 Comarch  

Comarch

Comarch jest globalnym producentem rozwiązań informatycznych. Jako międzynarodowy integrator i twórca innowacyjnych systemów informatycznych dostarcza rozwiązania dla najważniejszych sektorów gospodarki. Comarch zakończył z sukcesem kilka tysięcy projektów wśród nich znalazły się realizacje dla: Komendy Głównej Policji, Wojska Polskiego, Inspektoratu Uzbrojenia oraz Izb Celnych. Comarch spełnia wysokie oczekiwania klientów z rynku krajowego i międzynarodowego. Dzięki ciągłemu doskonaleniu system zarządzania jakością Comarch uzyskał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Comarch prowadzi prace badawczo-rozwojowe. W zakresie ciągłych innowacji opiera się na wykorzystaniu długoletniego doświadczenia, rozwijaniu zasobów ludzkich oraz na inwestycjach. Comarch posiada własne Data Center, które spełnia wszelkie restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa fizycznych systemów oraz poufności przetwarzanych danych. Comarch udostępnił wszechstronne rozwiązanie – Network Operations Center – będące miejscem pierwszej linii kontaktu dla naszych klientów, dostępnym przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 InPost Paczkomaty  

InPost

InPost to największy prywatny operator pocztowy w Polsce i twórca innowacyjnych rozwiązań technologicznych w branży pocztowej. Firma, która 8 lat temu rozpoczęła swą działalność w krakowskim akademiku, doręcza obecnie ponad 200 mln przesyłek rocznie, a od 2007 r. jest notowana na warszawskiej giełdzie w ramach Grupy Kapitałowej Integer.pl.

InPost zrewolucjonizował podejście do obsługi przesyłek, stawiając pierwsze paczkomaty – nowoczesne i wygodne w obsłudze urządzenia do nadawania i odbierania paczek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dziś paczkomaty funkcjonują już w 20 krajach i wciąż rozszerzają swój zasięg. W ostatnich miesiącach podpisano umowy na budowę i uruchomienie maszyn m. in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. 

Innowacja z Polski została także dostrzeżona przez światowych gigantów handlu elektronicznego. Niedawno w San Francisco stanął pierwszy paczkomat firmy Amazon, a w planach jest budowa kolejnych. Stawia to pocztowe przedsiębiorstwo z Polski w gronie liderów innowacyjności. Kto wie, może już wkrótce dzięki InPost Polacy jako pierwsi w Europie będą odbierać przesyłki od… dronów?

 JORDAN-GROUP_logo_grey-red_RGB  

Jordan Group

Jordan Group z siedzibą w Krakowie istnieje na rynku turystycznym od 1987 roku. Rozpoczęło swoją działalność w okresie ożywienia gospodarczego, kiedy zdecydowanie poprawiły się warunki rozwoju branży turystycznej.

Aktualnie jest jednym z większych przedsiębiorstw turystycznych w województwie małopolskim, posiada własną bazę transportową przy ulicy Gęsiej (około 30 autobusów turystycznych najwyższej klasy), w centrum Krakowa posiada 3 biura obsługi klienta, własny punkt informacji turystycznej oraz filie w Tarnowie i Łodzi. Jordan Group oferuje również usługi noclegowe w charakterze hoteli w Krakowie i pensjonatu w Pieninach.

Obecnie przedmiotem działalności firmy są:

 Naukowa i Akademicka Sieć KomputerowanasknasknaskNaukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  

NASK

NASK jest instytutem badawczym podległym Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi badania w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team). Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki (m.in. ARAKIS – system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci). NASK prowadzi także rejestr domeny .pl. Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa ICT. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.
W ramach instytutu funkcjonuje Dyżurnet.pl, punkt kontaktowy, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci.

 Salus1  

Salus

SALUS Taktyka i Technika dla Bezpieczeństwa jest firmą szkoleniowo – projektową. Organizuje szkolenia w zakresie szeroko rozumianego zwalczania zagrożeń w sektorze publicznym, w tym: planowanie reakcji na sytuację kryzysową z udziałem uzbrojonego                  (w broń palną, materiały wybuchowe, środki toksyczne) przeciwnika, zwalczanie ataków                   z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych, taktyka wojskowych i policyjnych formacji antyterrorystycznych, zarządzanie oraz dowodzenie akcją przeciwkryzysową. Szkolenia wspierane są  specjalistycznym sprzętem tworzonym lub modernizowanym                 we własnym biurze badawczo – projektowym oraz importowanym od światowych liderów               w danych obszarach technologicznych. Firma wykonuje analizy zagrożeń oraz uzbrojenia                   i sprzętu potrzebnego do realizacji różnego typu operacji specjalnych. Projektuje i produkuje specjalistyczne ładunki do breachingu  i niszczenia improwizowanych urządzeń wybuchowych tzw. IED.  Jej najnowszym  produktem  jest zdalnie sterowany robot do rozpoznania obrazowego i niszczenia IED specjalnymi fugasowymi i kumulacyjnymi ładunkami wybuchowymi stanowiącymi autorskie opracowania SALUSA. Oferta firmy adresowana jest do służb i instytucji państwowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz infrastruktury ważnej dla funkcjonowania państwa. Klientami SALUSA są m.in. jednostki wojskowe, policja, straż pożarna, elektrociepłownie,  sądy. Więcej informacji na stronie internetowej www.salus-eod.com.

 SAP_grad_R_pref  

SAP jest liderem rynku aplikacji biznesowych. Wizją firmy jest poprawa działania biznesu i jakości życia dzięki coraz lepszemu zarządzaniu organizacjami dowolnej wielkości i z każdej branży.

Dostarczamy innowacje technologiczne i rozwiązania biznesowe, które pomagają sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom gospodarczym. Nasze oprogramowanie oraz usługi wspierają zarządzanie, umożliwiają efektywniejszą współpracę między ludźmi i firmami, a także pozwalają lepiej wykorzystywać wiedzę biznesową, aby budować konkurencyjność. Pomagamy naszym klientom stale się rozwijać, zwiększać zyski oraz szybko reagować na potrzeby rynku.

SAP łączy przeszło 40-letnie doświadczenie i wiedzę biznesową z innowacjami jutra – aplikacjami dostarczanymi w chmurze, przetwarzaniem w czasie rzeczywistym, sieciami współpracy biznesowej i rozwiązaniami mobilnymi.

Więcej informacji o SAP można znaleźć pod adresem www.sap.com i www.sap.pl.

 SAS  

SAS institute

SAS Institute Inc. jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Firma powstała w 1976 r, a siedziba główna znajduje się w Cary w Karolinie Północnej (USA).  Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 70 000 firm i instytucji w ponad 140 krajach, w tym 91 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy   Fortune Global 500. Firma zatrudnia 13 800 pracowników, a jej globalne przychody plasują się na poziomie 3 mld USD.

Polski oddział SAS Institute działa od 1992 roku. Obecnie firma zatrudnia 250 osób.  SAS Institute Polska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się oddziałów SAS na świecie. W Polsce z rozwiązań SAS korzysta ponad 150 klientów, w tym większość banków, firm ubezpieczeniowych, wszyscy główni operatorzy telekomunikacyjni oraz wiele firm i instytucji reprezentujących inne sektory rynku, urzędy i instytucje publiczne oraz placówki naukowe i akademickie.

SAS Institute oferuje innowacyjne rozwiązania wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o własne niezawodne oprogramowanie i towarzyszące mu usługi. Rozwiązania SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki i z powodzeniem potrafią zaspokoić rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wydobycia, porządkowania i analizowania danych w ramach całej organizacji, a także przetworzenia ich w kompletną wiedzę umożliwiającą kadrze kierowniczej trafną ocenę sytuacji i sprawne zarządzanie. Oprogramowanie SAS wspiera szerokie spektrum procesów biznesowych w takich obszarach jak:  strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z klientem,  wsparcie sprzedaży, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem, wykrywanie nadużyć i wiele innych. 

Więcej informacji: www.sas.com/poland

 TMB-logo  

TMB Solutions

TMB Solutions, to zespół wysokiej klasy zespół specjalistów i ekspertów, którzy swoje umiejętności i kompetencji potwierdzili realizując projekty dla największych polskich przedsiębiorstw oraz administracji rządowej. Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie : kompleksowego kreowania wizerunku, budowania skutecznych strategii marketingowych, zarządzania kryzysowego oraz prowadzenia działań w obszarze polityki informacyjnej i budowania relacji z administracją państwową.