„Systemy inteligentne w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych” to nazwa programu strategicznego Fundacji „Instytutu Mikromakro”, zapoczątkowanego w 2013 r. Obejmuje on działania analityczne i badawcze, organizację debat i konferencji związanych z problematyką bezpieczeństwa narodowego, obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej. Analizujemy uwarunkowania zastosowań systemów inteligentnych, promujemy dobre praktyki oraz prognozujemy efektywność ich przyszłych zastosowań. Popularyzujemy metody i narzędzia analizy oraz integracji informacji w bezpieczeństwie narodowym. W tym roku stawiamy nacisk na kształt systemu integracji danych dla służb reagowania kryzysowego i wojska oraz na stan bezpieczeństwa kluczowych systemów sterowanych przez inteligentne algorytmy. Sprawdzimy, czy jesteśmy gotowi na wszechobecność robotów w naszym życiu.

Tematyka

Na konferencji finałowej w dniach 16–18 czerwca 2014 r. w Krakowie (Muzeum Inżynierii Miejskiej) zajęliśmy się ekonomią bezpieczeństwa. Zdaniem naszych prelegentów inwestycje w kamery i nowe patrole policyjne nie zwiększają już poczucie bezpieczeństwa obywateli. Czas na fuzję informacji oraz wsłuchanie się w potrzeby społeczności lokalnych, chociaż naszego optymizmu nie podzielają politycy. Rozważyliśmy także stan bezpieczeństwa kluczowych systemów sterowanych przez inteligentne algorytmy. Przedstawiciele Operatora Sieci Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przedstawili swoje doświadczenia z akcji antykryzysowej po katastrofie w Janikowie Wlk. Natomiast podczas Dnia Fuzji Informacji i Obserwacji Ziemi  przy współpracy z PARP oceniliśmy kompetencje polskich firm w zakresie zobrazowań satelitarnych i obserwacji Ziemi. Jesteśmy u zarania efektywnej, polskiej polityki kosmicznej. Wreszcie po raz pierwszy w Polsce zorganizowaliśmy Paradę Robotów – Droniadę.

Parada Robotów na Rynku Głównym

 

Dziękujemy!

Prelegencji konferencji finałowe

Prelegenci

Na konferencji finałowej wystąpili m. in.: Inga Abgarowicz – kierownik Zakładu Ochrony Ludności w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy; dr Andrzej Buller Cama-Soft, Gdynia). Patryk Choroś, senior Account Executive, SAS Institute; dr hab. Janina Czapska – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UJ; Jan Derkacz – Akademia Górniczo-Hutnicza; dr inż. Tomasz Drozdowski – ekspert Fundacji Instytut Mikromakro; Dariusz Dąbek, zastępca Prezesa PARP; Andrzej Gontarz, wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro; dr inż. Michał Grobelny, Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego; Anna Kacprzyk, dyrektor Departamentu Programu Pilotażowych PARP; st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut, komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej; Janusz Korpusik (płk rez.) – przedstawiciel Airbus Defence and Space w Polsce; Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro; prof. dr hab. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Paweł Krawczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych; dr inż. Mikołaj Leszczuk – adiunkt, Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej; dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Magda Mielniczek, dyrektor Działu Innowacji, Polski Holding Obronny sp. z o.o.; prof. dr hab. Stanisław Mocek – rektor Collegium Civitas;
Roman Pryjomko, Managing Partner, Serenitas and Associates; Piotr Rutkowski, wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro; Jarosław Rybak, CreatioPR – Doradztwo Wizerunkowe; dr Błażej Sajduk, prorektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie; Krzysztof Silicki, doradca Dyrektora NASK ds. Współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);
Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa; Dr Joanna Stojer-Polańska – prawnik, kryminalistyk; dr Jerzy R. Suchocki; Joanna Świątkowska, ekspert Instytutu Kościuszki; Michalina Szafrańska – doktorantka w Katedrze Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; Marcin Szołucha, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej; Marcin Terlikowski: kierownik projektu bezpieczeństwo Europejskie i Przemysł Obronny w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; Paweł Wojtkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego; dr hab. Paweł Węgrzyn, przewodniczący Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa

Dziękujemy!

Obrady

Uczestnicy

W konferencji finałowej wzięło udział ponad 160 osób. Łącznie uczestnikami programu „Pięciu żywiołów” od marca do czerwca 2014 r. było ok. 500  osób. Dodatkowo Paradę Robotów – Droniadę obejrzało w ciągu dwóch dni osobiście kilka tysięcy osób oraz dziesiątki tysięcy ludzi w bezpośrednich relacjach telewizyjnych, w tym w TVN24 oraz TVP1. Wszystkie szczegóły o programie są na stronie: http://www.2014.5zywiolow.pl/program/konferencja-finalowa-programu-piec-zywiolow-16-17-czerwca-2014r/

 

Dziękujemy!

Organizator logotyp_mikromakro

Współorganizator Parady Robotów

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Współorganizatorzy

logotyp_cc

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Patronat honorowy

Logo MG

BBN

Ministerstwo Obrony Narodowej

nowy_logotyp krakow_CMYK

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

GIODO

Logotyp Województwa Małopolskiego

Marek Sowa
Marszałek
Województwa Małopolskiego

LOGO Szkoły Aspirantów PSP

logotyp_sea

Wojskowa Akademia Techniczna

Partner strategiczny

Logo SAP

Partner Fuzji Informacji

SAS Institute

 

Mecenas

Comarch

Partner Główny

Konsorcjum BS9

Partner Konferencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Partner merytoryczny

Arrow

Gość specjalny

Jordan

Partner merytoryczny

Atos

Partner Parady Robotów

InPost Paczkomatjavascript:;y

Partnerzy

Logo Sales Manago

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Logotyp grupa sześciu

logo PLANET PR

KSOIN

SALUS

Patronat medialny

logo Defence24

Logo www.krakow.pl

logo Przeglądu Obrony Cywilnej

Polska Zbrojna

logotyp Stosunków Międzynarodowych

Logo bezzałogowce.pl